Loading...
تماس با ما : ۴۴۰۲۳۷۱۶ / ۴۴۰۲۳۸۱۹ | تماس با مدیریت : ۰۹۱۲۶۹۶۶۳۵۵

تازه های مرکز

افتتاح واحدآموزش وتوانبخشی روزانه سالمندان درمرکز

پدیده سالمندی موضوع نسبتا جدیدی در عرصه ی علوم محسوب می شود و گزارش های آماری و جمعیت شناسی جدید حاکی از آن است که ترکیب سنی جمعیت ایران به سرعت درحال تغییر است و جمعیت سالمندان در اینده ای نه چندان دور افزایش قابل ملا حظه ای خواهد داشت ، و پیش بینی شده است نسبت جمعیت سالمندان در ایران کمتر از ۲۰ سال آینده دو برابر خواهد شد.از طرفی گزارش سازمان ملل بیانگر این است که در سال ۱۹۷۵ میلادی جمعیت سالمندان در ایران ۵/۴ درصد بوده و این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۱۰/۵ درصد و در سال ۲۰۵۰ به ۲۱/۷ درصد خواهد رسید و طبیعتا چنین رشد و افزایش چشمگیری تبعات بسیاری را برای سیاستگذاریهای اجتماعی و بهداشتی در پی خواهد داشت و این امر نیازمند امادگی هر چه بیشتر سازمانهای دست اندرکار خدمات اجتماعی و بهداشتی است .
درارتباط با موضوع فوق ودر راستای تحقق سیاستهای حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشوردر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۳۰ واحد اموزش و توانبخشی روزانه سالمندان مرکز فوق تخصصی توانبخشی آرمان شایان با حضورجناب آقای دکترنحوی نژاد معاون محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور،جناب آقای صافی مدیر عامل کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش ،سرکار خانم جلالی مدیر کل محترم مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور، سرکار خانم بدخش مدیرمحترم سلامت شهرداری منطقه ۵ جناب آقای مهندس سراج مدیر بهزیستی شهرستان تهران وسرکار خانم نوروزی معاون محترم توانبخشی شهر تهران و جمع کثیری از مسئولین ونمایندگان مردمی و سالمندان محترم منطقه افتتاح گردید .در این مراسم جناب آقای دکترنحوی نژاد طی ایراد سخنانی توسعه چنین مراکزی را باهدف افزایش خدمات توانبخشی مورد نیازسالمندان و بویژه توجه به مباحث آموزشی و پژوهشی درحیطه سالمندی موردتاکیدقرارداده و تاثیرمثبت آن بر سلامت این عزیزان را از جمله چشم اندازهای این قبیل مراکز عنوان نمودند .درپایان ضمن بازدید ازبخشهای مختلف این واحد ، سالمندان هنرمند با اجرای قطعه های شعر و موسیقی بر نشاط برنامه افزودند.

گزارش تصویری


Scroll to Top